Oplate i pribor

Uponudi imamo širok izbor oplatnih proizvoda

Tubbox - kartonska oplata stupa

Služi kao oplata za betoniranje stupova okruglog, pravokutnog, kvadratnog, heksagonalnog i oktagonalnog presjeka. Kartonska oplata okruglog stupa je dostupna u promjerima od 150 do 1200 mm, te u dužinama od 0,3 m na više.

Pogledajte katalog proizvoda

Fratec – oplata vjenaca

Pogledajte katalog proizvoda

Pecafil univerzalna oplata

Pogledajte katalog proizvoda

Zemdrain oplatna folija

Pogledajte katalog proizvoda

Izgubljena oplata

Pogledajte katalog proizvoda

Oplatni pribor

Pogledajte katalog proizvoda